Disclaimer

RÄTTSLIG MEDDELANDE

1. COPYRIGHT

Simple Cooling Sverige AB (Simple Cooking), organisationsnummer: 559106-3010 är den officiella distributören av Thermomix i Sverige av delegationen av Vorwerk International AG. Enkel kylning är, om inte annat anges, författaren av alla publicerade texter, bilder och annan information. Simple Cooking vill också använda pushliantexter, bilder och annan information genom delegering av Vorwek Inernational. Varje lagring, dubbelarbete, reproduktion eller vidarebefordran av innehåll, även i utdrag, måste godkännas skriftligen av Simple Cooling och / eller Vorwerk International AG. VORWERK och THERMOMIX är registrerade varumärken.

2. REFERENSER OCH LÄNKAR

När det gäller direkta eller indirekta hänvisningar till tredje parts webbplatser (länkar) utanför operatörens ansvar eller författare ansvar endast kan härledas när operatören eller författare har kännedom om innehållet och om det var tekniskt möjligt och rimligt, användning av någon olaglig Förhindra innehåll. Därför förklarar operatörer och författare uttryckligen att de länkade sidorna var fria från olagligt innehåll vid länkpunkten. Operatörer och författare har ingen inverkan på nuvarande eller framtida design eller innehållet på de länkade sidorna. Därför dissocierar du dig uttryckligen från innehållet på de länkade sidorna, som har ändrats efter länk. Denna deklaration gäller alla länkar och referenser till online-erbjudandet samt alla poster från tredje part i gästböcker, diskussionsforum och adresslistor över operatören. Endast den som tillhandahåller den refererade sidan är ansvarig för all olagligt, felaktiga eller ofullständiga uppgifter och i synnerhet för skador som uppstår genom användning eller icke-användning av sådan erbjuds information, och inte den som enbart med hjälp av länkar till respektive publikationer refererar till

3. URBAN OCH MÄRKERETTIGHETER

Författarna strävar i alla publikationer, upphovsrätt av begagnade grafik, ljud och videosekvenser och texter eller att använda självsammanställts eller licensfria grafik, ljud- och videoklipp och texter av författarna. Alla tredje parts varumärken som nämns och eventuellt skyddas av onlinebudget är föremål för begränsning till respektive varumärkes och varumärkesrättigheter för respektive registrerade ägare. Från ett enkelt omnämnande kan det inte dras att varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter. Upphovsrätten till publicerade objekt, som tillhandahålls av författarna själva, förblir uteslutande med författarna till sidorna. All reproduktion eller användning av sådana bilder, ljudfiler, videosekvenser eller texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåtet utan uttryckligt tillstånd från upphovsmannen.

4. DATABESKYTTNING

Hitta här vår uppförandekod för personuppgifter.

5. RÄTTSLIGA KRAV AV DISCLAIMER

Den ansvarsfriskrivning är att betrakta som en del av interneterbjudande som hänvisades till denna sida. Om avsnitt eller enskilda villkoren i detta uttalande är inte helt överensstämmer inte längre eller inte den nuvarande lagstiftningen, de återstående delarna av detta dokument förblir opåverkade vad gäller innehåll och laga kraft.