Obehöriga tillbehör

ETT MEDDELANDE FRÅN TILLVERKARE VORWERK

  • Under senare tid har Vorwerk allt oftare observerat tillbehör som erbjuds av tredjepartstillverkare till Thermomix® köksmaskin. Dessa tillbehör erbjuds som utbytesdelar eller komplement till Vorwerks originaldelar och originaltillbehör, såsom lock, tätningsringar, knivar, mixerskålar inklusive fot, mätkoppar, Varoma®-tillbehör, korginsatser, vispar och stänkskydd. 

 

  • I samband med detta vill vi påpeka följande: för din Thermomix® rekommenderar vi att du endast använder originalprodukter från Vorwerk eller tillbehör godkända av Vorwerk. 

 

  • Användning av Vorwerks originaldelar och originaltillbehör för Thermomix® köksmaskin säkerställer att säkerhetsföreskrifterna såsom de specificerats av tillverkaren uppfylls samt att din Thermomix® köksmaskin fungerar felfritt. Alla våra tillbehör har testats noga för att säkerställa att du kan laga mat på ett säkert sätt och utan risk för personskador samt för att skydda din Thermomix®-apparat från skador. 

 

  • Trots våra ansträngningar att bevaka marknaden har vi inte möjlighet, och kan därför inte garantera, tillförlitligheten, säkerheten eller lämpligheten hos tillbehör för Thermomix® köksmaskin som inte är tillverkade eller godkända av Vorwerk. I synnerhet kan vi inte åta oss något ansvar för personskador som uppstår på grund av användning av dessa tillbehör, för livsmedel som kontamineras av otestade plastmaterial eller för skador på din Thermomix®-apparat. 

 

  • Innan du använder tillbehör från tredjepartstillverkare bör du därför vara medveten om att du riskerar att gå miste om möjligheten att utnyttja garantier och eventuella skadeståndsansvar om skadan beror på att originaltillbehör inte har använts.